Deze bepalingen zijn geldig op al mijn diensten en producten
1. De onderstaande bepalingen zijn van toepassing op al mijn prestaties (diensten, verkoop, e.a) en overeenkomsten.
2. De geleverde prestaties en diensten zijn altijd een inspanningsverbintenis, maar geen resultaatsverbintenis.
3. Het afgesproken bedrag van de fotosessie dient door middel van overschrijving binnen de 7 dagen betaald te worden
4. Prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op het moment van de boeking blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.
5. Bij annulatie wordt er altijd contact opgenomen met Jodts Annelien Photography, dit 24 uur voor de fotosessie.
6. Bij annulatie van een cakesmash fotosessie wordt de helft van de sessie aangerekend omdat de taart op maat wordt gemaakt.
7. Kan de fotosessie door omstandigheden (ziekte, overlijden) niet doorgaan, dan kan een nieuwe datum worden ingepland.
8. De klant geeft bij te laat komen een seintje aan Jodts Annelien Photography. Maar de klant moet er rekening mee houden dat er eventueel nog een shoot na de fotosessie is gepland.
9. Beeldmateriaal gemaakt door Jodts Annelien Photography kan na schriftelijk akkoord via e-mail gepubliceerd worden op haar website, Facebook en Instagram. Daarnaast kan de fotograaf het beeldmateriaal ook gebruiken voor andere promotionele doeleinden en publicaties, waaronder portfolio, advertenties, sociale media, tijdschriftartikelen, wedstrijden, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal. Indien u dit niet wenst, gelieve de fotograaf hiervan op de hoogte te brengen voor het boeken van de fotosessie.
10. De foto's die gemaakt worden door Jodts Annelien Photography worden aanschouwd als een artistiek werk en zijn daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto's blijven eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de fotosessie koopt de klant het recht om de foto's te printen en te publiceren voor persoonlijke doeleinden. Indien de klant de foto's gebruikt voor commerciële doeleinden zonder gepaste vergoeding voor de fotograaf, zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden.
11. De klant heeft het recht om de foto’s te printen en te publiceren voor persoonlijke doeleinden. De klant is niet verplicht om foto’s te laten afdrukken bij Jodts Annelien Photography.
Er is wel een ruim aanbod aan prints in allerlei formaten en andere fotoproducten bij Jodts Annelien Photography.
12. De foto’s worden in lage resolutie JPEG en met watermerk afgeleverd, wanneer de klant nog niet heeft betaald.
13. Eenmaal de fotosessie is betaald, worden de foto's geleverd in JPEG formaat in hoge resolutie en mogen ze niet verder bewerkt worden met filters of andere.
14. De foto’s worden enkel digitaal doorgestuurd of bezorgd aan de persoon die de sessie heeft betaald. Uitdelen naar derden wordt niet toegestaan.  
De persoon die de fotosessie heeft geboekt en heeft betaald, beslist wie de digitale bestanden krijgt.
15. De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door de fotograaf geleverd zijn.
16. Uit alle gemaakte foto's maakt de fotograaf een selectie. Deze foto's worden zorgvuldig geselecteerd en vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto's die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto's kunnen onder geen beding verkregen worden.
17. Cadeaubonnen van Jodts Annelien Photography zijn een jaar geldig vanaf de uitgifte datum. De sessie dient binnen het jaar plaats te vinden. Cadeaubonnen worden niet ingeruild tegen geld.
18. Jodts Annelien Photography heeft het recht contactgegevens bij te houden van klanten, klanten hebben het recht deze in te zien en te wijzigen, deze gegevens worden NIET doorgegeven aan derde .
Back to Top